Od impulzu k viditelné reakci |Mžik nebo pěkně pozvolna?

Vítejte u dalšího dílu seriálu na téma „Jak myslíme, že děláme věci, tak jak je děláme“, který se věnuje poznávání vybraných vzorců myšlení tzv. metaprogramů, jež nám umožňují rozklíčovat, co se odehrává v našich myšlenkách, jazyce a následně i v chování.  Když chápeme, co děláme tj. jak se chováme, můžeme pak porozumět tomu, jak dostáváme výsledky, které máme

Pokud jste propásli první díl, najdete ho zde. V závěru jsem si dovolila dát Vám jeden drobný úkol. A to zamyslet se nad tím, jaké opakující se chování vám neslouží nejlépe v dosahování vašich záměrů. Může to být cokoliv, co vám zabraňuje dělat pokroky, které byste chtěli. Může to být způsob, jakým na někoho reagujete, nebo jaký máte přístup k práci nebo určité součásti práce. Možná přesně nevíte jaké chování to je, v tom případě si prostě jen pojmenujte, jak se projevuje či jak se u něj cítíte.

Máte? Mějte tyto příklady na paměti, až budete číst jednotlivé díly seriálu. Nejenže pak lépe pochopíte obsah, ale jsem si jistá, že si uvědomíte velmi zajímavé věci.

Nemáte své vlastní příklady? Nevadí, při čtení se snažte si představit nějakého konkrétního člověka, na koho se popisovaná charakteristika hodí.

Metaprogram 1: PROAKTIVNÍ | REAKTIVNÍ

Pojďme se dnes podívat na to, kolik času potřebujeme k tomu, abychom se rozhoupali k akci. Tento metaprogram bychom také mohli pojmenovat jako DĚLÁNÍ versus UVAŽOVÁNÍ

Abych Vás nemátla, připomínám a jistě to znáte, ze své praxe, že se naše metaprogramy a kritéria liší v různých situacích tzv. kontextech. Jinými slovy, nereagujeme resp. nemyslíme vždy stejně. Ale v situacích, které si jsou podobné, se nám v hlavě odehrávají stejné myšlenkové postupy. A být si jich vědomí se určitě hodí.

Také je důležité se uvědomit, že málokdy se metaprogram projevuje čistě ve svém extrému, je důležité hodnotit převládající tendenci ve stylu myšlení.

Proaktivní (Dělání)

Lidé, jejichž styl myšlení se v daném kontextu charakterizuje jako Proaktivní jsou orientovaní na akci, dělání. Pouští se rychle do věcí, mají rádi, když se něco děje. Nepotřebují plně rozmyšlené plány, preferují vyrazit do akce a řešit věci za běhu. Pokud se po cestě žádá rozhodnutí, jsou schopni ho udělat rychle, nemají rádi o věcech dlouze rozmýšlet. Na druhou stranu se může snadno stát, že mají spoustu rozdělaných, ale nedodělaných záležitostí, protože jim do cesty přišly zajímavější impulzy nebo se ukázalo, že cesta, na kterou se vydali, není schůdná.

Řídí se hesly jako „ s chutí do toho, půl je hotovo“.

V práci se hodí pro pozice, které vyžadují rychlé rozhodování. Výborně řídí a realizují růstové a rozvojové iniciativy, pokud si udrží fokus. Velmi se hodí na obchodnické a business development pozice. Jako manažeři a ředitelé nejvíce uspějí v prostředí, kde se očekává významný rozvoj a růst.

Je jim dobře v kultuře rychlého rozhodování, jsou orientovaní na akci a mají rádi dynamické prostředí. V interakci s váhavci a prokrastinátory jsou netrpěliví, někdy i konfliktní. Vadí jim, pokud se jim do cesty staví překážky, které jim znemožňují jít do akce nebo pokud musí dlouho čekat na výsledek rozhodovacího procesu.

Jak je poznáte?

Lidé se silnou Proactive preferencí jsou většinou velmi zaneprázdnění, působí, že jsou neustále v poklusu. Nevydrží dlouho na jednom místě. Pokud je budete nutit o potenciální aktivitě předem moc přemýšlet, budou vysílat signály frustrace a netrpělivosti. Netráví čas sezením a přemýšlením, preferují být v pohybu. Pocit, že se něco děje jim dává pocit, že jsou na správné cestě k cíli.

Používají slova typu:

  • Teď
  • Dělám
  • Jasné, krátké věty
  • Užívá aktivní slovesa
  • Udělám, Pojďme do toho,…

Neverbální projev: Organizovaně dělá co je důležité, aktivní přístup, mobilita, rychlá gestikulace, sedí na okraji židle a po krátkém čase musí vstát, vodopád slov, energie ve svalech.

Reaktivní (Zvažování)

Lidé s preferencí stylu myšlení Reaktivní si předtím, než udělají rozhodnutí k akci nebo se k něčemu zaváží, věci důkladně promýšlejí. Užívají si času, kdy záležitosti pečlivě analyzují, pojmenovávají pro a proti předložené strategie, plánu nebo iniciativy.

Typicky se řídí se hesly jako „Ráno moudřejší večera“ nebo „Dvakrát měř jednou řež“.

V práci rádi analyzují a potřebují hodně času na promyšlení všech implikací, než udělají rozhodnutí, že se pustí do činnosti. Budou dobře pracovat v pozicích risk manažerů, controllingu apod. Dobře řídit projekty budou pouze tehdy, pokud budou mít jasný rozhodovací a časový proces a plán. V extrémních případech může jejich styl myšlení vést k prokrastinaci, speciálně v momentech, kdy úkoly nemají jasně stanovené deadliny.

Nadchnete je tím, že jim dáte spoustu času, podívat se za všechny rohy a prozkoumat všechny rohy. Rádi se také o všech implikacích diskutují a zevrubně je promýšlejí. Náročná je pro ně spolupráce s rychlými lidmi, kteří střílejí rozhodnutí od boku. Dostanou se snadno do stresové situace, pokud po nich budete chtít rychlá rozhodnutí.

Jak je poznáte?

Lidé se stylem myšlení Reactive tráví hodně času sezením a přemýšlením. Kladou hodně otázek na to, co všechno bylo a nebylo bráno v potaz.

Používají slova jako

  • Možná
  • Pravděpodobně
  • Používají neúplné věty
  • Důležitá věc je…, Pojďme prodiskutovat…
  • Mluví o pochopení, myšlení, analyzování

Neverbální projev: Zamyšlený, pasivní přístup a gestikulace je pomalá, sedí vzadu a klidně, nevstává, slova „vypouští“ pomalu, má napětí v hlavě.

Již víte, kam byste se ve Vámi zvolených kontextech zařadili? Je váš styl myšlení spíše proaktivní nebo reaktivní? Až se budete o tomto rozhodovat a hodnotit, nezapomínejte, že význam metaprogramu je neutrální, pozitivní nebo negativní prvek z něj dělá až jeho dopad do konkrétní situace (viz pozice, pro které jsou tito lidé jako dělaní. Dobrý Risk manager přeci není o nic horší než výborný obchodník a přitom oba vykazují jiný styl myšlení.)

Příště si společně řekneme, co nás motivuje k tomu, abychom se do akce, činnosti pustili. Zda nám jde o to, dosáhnout výsledek nebo se vyhnout problému. Budeme tedy rozebírat metaprogram Směrem K | Směrem OD.

Vaše, Romana Musilová

P.s. Mohlo by Vás zajímat, co to vlastně to NLP (Neurolingvistické programování), z jehož principů tento seriál vychází, funguje. Přijďte 3.5. 2016 od 18 hodin na přednášku zdarma „Co je a jak funguje NLP“ a dozvíte se základní informace.

Komentáře