Koučování po telefonu. Ano či ne?

Pokud uvažujete o tom, že si najdete kouče a zvažujete i koučink pro telefonu, shrnula jsem pro Vás pár myšlenek, které Vám mohou být pro rozhodování užitečné.

Hodně lidí je vůči telefonickému koučování skeptických. Většina z nás si myslí, že koučink formou osobní schůzky je efektivnější a jiné formy jako třeba telefonát nebo video schůzku automaticky zamítá. Je to ale opravdu tak jednoznačné? Nebo nás náš rychlý úsudek klame? A proč například v USA, kde koučink je váženou profesí dodávanou zkušenými profesionály je to běžná forma koučovací spolupráce

Na úvod je nutné zmínit, že rozebírám efektivitu profesionálního koučovacího dialogu. Což znamená, že se nebavíme rozhovoru, který se podobá kafíčku s kamarádkou nebo s kámoši u piva. Bavíme se o pro klienta náročném, strukturovaném rozhovoru, při kterém jeho mysl silně přemýšlí o řešení či hledání nápadu. Také nehovoříme ani o terapii a poradenství, v kterém je osobní kontakt a interakce neoddiskutovatelná.

Průzkumy americké společnosti Sherpa Executive Coaching prováděné pravidelně od roku 2012 ukazují, že podíl koučinku po telefonu představuje čtvrtinu všech koučovacích sezení a toto číslo je stabilní.
Osobní schůzky tvořily v roce v roce 2012 45% sezení, v průzkumu vydaném na začátku letošního roku je to „jen“ 32%; asi nikoho nepřekvapí, že za průběžně klesajícím podílem osobních schůzek  (cca 2-3% ročně) stojí možnost využití dostupných a kvalitních videotechnologií.

Využití telefonického koučování je tedy významné a navíc jeho podíl zůstává stabilní. Co stojí za tím, že očividně funguje a přináší klientům očekáváné výsledky?

Často slýcháme, že více než 70% komunikace je neverbální, některé zdroje uvádějí i 90%. Co je však velmi důležité si uvědomit, že většiny neverbální komunikace si nejsme plně vědomi, neboť běží na nevědomé úrovni. Tudíž s takto získanými informacemi pracujeme velmi omezeně, což je klíčové pro naše téma „Koučink po telefonu, ano či ne?“.

Při osobní schůzce mohou koučové prostřednictvím své fyzické přítomnosti a řeči těla prokázat koučovanému podporu, přijetí a závazek. Mohou modelovat hlubokou přítomnost a vyrovnanost. Pro vytvoření pocitu sounáležitosti nic nenahradí bohatství osobní komunikace. Ne nadarmo se používá výraz: „Musím s vámi mluvit osobně.“
Koučink si však neplatíme proto, aby nás někdo vyslechl nebo s námi soucítil. Kouče platíme pro to, abychom se posunuli dopředu, uvědomili si své myšlenkové vzorce a návyky. A buď na nich stavěli nebo je změnili.

Poskytování kvalitního koučování po telefonu má určitá omezení, ale tato omezení vytvářejí mnoho pozitiv:

 • Když koučuji přes telefon, věnuji zvláštní pozornost dýchání, pauzám a co je nevyslovené. Omezený datový tok mě více zaměřuje.
  • i přes telefon dostávám i jiné informace než klientova slova
 • Smysl, který není používán, je nahrazen zlepšením jiného smyslu, v tomto případě sluchu ® klient lépe verbalizuje své myšlenky
  • kouč lépe cílí otázky a nastavuje zrcadlo a snadněji se dostáváme k jádru pudla
 • Bez vlastní řeči těla, která nám pomáhá komunikovat, volíme svá slova s ​​mimořádnou opatrností
  • komunikace je jasnější, přehlednější
 • Po telefonu býváme stručnější, méně se rozpovídáme o detailech a méně větvíme
  • šetříme čas a zvládneme více témat
 • Bez konfrontace tváří v tvář se někteří koučovaní mohou cítit bezpečněji a jsou otevřenější v otevírání hlubších a osobnějších témat či nezdarů
  • získávají tak více informací/zdrojů pro svou transformaci
 • Nemusíme držet oční kontakt
  • víc prostoru na psaní poznámek, přemýšlení a méně stylizování
 • Nevidíme, jak kouč reaguje na naše slova
  • posilujeme svou samostatnost a důvěru v sebe
 • Kouč ani koučovaný není zatížen předsudky a přenosu z jiné zkušenosti, které může evokovat naše vystupování, oblečení
  • neutralita
 • Nemusíme dojíždět a šetříte čas a můžete si najmout kouče jakkoliv vzdáleného
  • i mimo svou zemi můžete být koučováni v rodném jazyce a naopak
 • Na sezení nedorazíme vyčerpaní z náročné dopravy a uzavírek a bez parkovacích stresů
  • jste soustředění od začátku.
 • Při telefonátu jsme ve svém prostředí
  • máte pocit jistoty a bezpečí.
 • Úvodní „small-talk“ je při telefonickém koučinku kratší
  • víc toho stihnete
 • Často si kouč účtuje za sezení nižší sazbu. Já tedy ano.

Podmínky pro fungující koučink po telefonu

 • Profesionální kouč s dobře nacvičenou schopností komunikovat po telefonu (naslouchání a přesné vyjadřování
 • Klidné místo
 • Dobrý signál, pohodlná sluchátka

Koučování po telefonu má mnoho výhod a funguje skvěle, jak pro jednorázové koučovací rozhovory, tak pro koučovací série.  Dlouhodobé koučovací série, dovolí-li to čas a lokalita, zahajuji osobní schůzkou, při které si otestujeme, že si sedíme na lidské a profesní úrovni, dohodneme si postupy a nastavíme cíle. Pak se můžeme pustit do práce a těžit z mnoha výhod telefonického koučování.

Vyhraďte si čas a dopřejte si hodinku na vyzkoušení, jak Vás koučink může podpořit na Vaší cestě.

Romana Tichá

Komentáře