Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním předaných osobních údajů uvedených v předaných materiálech, které tímto poskytuji společnosti AmbitionPro, s.r.o., IČ:0415082, se sídlem Jirečkova 1015/15, Praha 7 (dále jen „správce“) za účelem příležitostného rozesílání marketingových sdělení vztahujících se zvýšení uplatnění na trhu práce a osobnímu rozvoji.

Osobní údaje přímo získané mohou být rozšířeny o údaje z veřejných rejstříků a portálů, pokud to bude situace vyžadovat. Tyto údaje budou správcem zpracovávány po dobu 5 let.

S uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu s ověřitelným elektronickým podpisem nebo dopisem s ověřeným podpisem na adresu správce.

Beru na vědomí, že údaje bude správce zpracovávat formou zabezpečené databáze v rozsahu s jakým souhlasím.

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou relevantní, správné, právně nezávadné a pravdivé a souhlasím, aby správce do obsahu mého profilu zasáhnu nebo jej zablokoval, bude-li mít za to, že mnou uvedené údaje nejsou pravdivé nebo relevantní. Beru na vědomí, že výlučně odpovídám za právní nezávadnost a věcnou správnost obsahu mnou vytvořeného vlastního profilu.

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů si můžete přečíst zde

 

Kontakt

AmbitionPro, s.r.o.

Jirečkova 15 170 00 Praha 7

Telefon

+420 774 668 437