Jak úspěšně přejít z korporátu
do privátní nebo rodinné firmy

Čím dál tím častěji se setkávám s manažery a řediteli, kteří chtějí opustit korporátní svět a začít se realizovat v privátně vlastněné nebo rodinné firmě. Ať jsou za tím motivy různé, je důležité mít na paměti poměrně dost odlišností, které tyto světy skrývají.

Proto jsem připravila program, který těm, kteří jsou pro tuto změnu rozhodnuti, usnadní tento tento přechod zvládnout.

Jedná se o komlexní program, který může být čerpán jako celek nebo po jednotlivých modulech.

  • Otestování/ověření, že víte, proč do takové změny chcete jít
  • Nalezení a získání pozice 
  • Adaptace v  novém prostředí

Jasně pojmenovaná motivace

Systematický přístup k hledání pozice 

Vědomá kalibrace na nové prostředí a kolegy


Program je realizován formou individuálních konzultací během osobního nebo skype setkání v délce 1,5 hodiny.

Obvyklá časová dotace pro jednotlivé moduly

  • Testování motivace: 1 setkání
  • Hledání a získání pozice: 4 setkání
  • Adaptace do nového prostředí: 5 setkání

Pro nabídku a konkrétní  informace o průběhu volejte 774 668 437 nebo
pište na romana.ticha@ambitionpro.cz

Kontakt

AmbitionPro, s.r.o.

Jirečkova 15 170 00 Praha 7

Telefon

+420 774 668 437