Onboarding Plus

Je Váš adaptační program zaměřen spíše na proces než na člověka?

Zkušení manažeři vědí, že získání resp.obsazení pozice je jen z poloviny vyhraná bitva.

Adaptační proces je náročný pro všechny zúčastněné. Je náročný jak časově, tak psychicky. Často je při něm kladen důraz na hladké a rychlé zaučení nového kolegy primárně do „technických“ věcí, neboť provozní nároky více neumožňují.

Na péči o to, jak se nový pracovník cítí, jaké má otázky, pocity a nejasnosti již nezbývá prostor.

 

Řešení

  • Koučovací/mentoringové setkání s profesionálem, který stojí mimo formální zaškolovací proces a má prostor nestranně s novým zaměstnancem probrat jak se cítí, co by potřeboval atd. Zkušenost kouče s jasnou představou o obsahu dané pozice / agendě podporuje efekt, že obsah setkání není postaven jen na pocitech; rozhovor je veden tak, aby zohledňoval i výkonovou složku.
  • Naslouchání a vhodně kladené otázky pomáhají klientovi si uvědomit širší souvislosti, bere si věci méně osobně a je zaměřen na řešení, místo pátrání po důvodech. Díky tomu je připraven dříve a snadněji přicházet s konstruktivním řešením.
  • Čas se zastavit (případně i v prostředí mimo firmu) dává situaci, ve které se klient nachází nadhled a pomáhá systematicky určovat priority a další kroky.

Vědomá kalibrace na nové prostředí a kolegy.

Rychlejší začlenění  do firmy, očekávaný výkon je podáván dříve.

Vyšší angažovanost a důvěra v organizaci.


Program je realizován formou koučovacích rozhovorů během osobního, telefonického nebo skype setkání v délce 60-90 minut. Na základě požadavku klienta mohou být do rozhovoru i začleněny prvky mentoringu a poradenství.

Počet a frekvence setkání

  • Pro pozice specialistů, ve kterých dochází k interakci primárně jen v rámci jednoho týmu a agendě/firemní kultuře, která je hodně podobná předchozím zkušenostem se doporučují 5 setkání v průběhu 3 měsíců
  • Pro pozice specialistů, které jsou ve středně časté interakci mimo vlastní tým resp. tam, kde je možné očekávat řešení náročnějších situací je doporučováno 8 setkání v průběhu 3 měsíců
  • Pro manažerské pozice a pozice specialistů s agendou, která zahrnuje komplexní, častý kontakt mimo vlastní tým a agendě/firemní kultuře, která je značně odlišná od předchozích zkušeností se doporučuje 12 setkání v průběhu 4-5 měsíců

Pro nabídku a informace o konkrétním postupu volejte 774 668 437 nebo
pište na romana.ticha@ambitionpro.cz

Kontakt

AmbitionPro, s.r.o.

Jirečkova 15 170 00 Praha 7

Telefon

+420 774 668 437